instalacje elektryczne, ams, ams projekt, projektowanie, kosztorys, instalacje, teletechniczne

USŁUGI PROJEKTOWE
Instalacje Elektryczne

zakres usług

  • Koncepcje, projekty budowlane, wykonawcze, prospekty przetargowe,
  • Nadzory budowlane i inwestorskie branży elektrycznej i konstrukcyjno - budowlanej,
  • Kosztorysowanie, przedmiary robót, kosztorysy ofertowe i inwestorskie w NORMA Pro,
  • Doradztwo techniczne,
  • Programy funkcjonalno - użytkowe,
  • Certyfikaty energetyczne, charakterystyki energetyczne
  • Inteligentne budynki,
  • Tłumaczenia,

Nasza firma

Doświadczenie zawodowe zdobywaliśmy w innych firmach projektowych i wykonawczych działających na terenie Polski. Zarówno doświadczenie jak i posiadane kwalifikacje pozwalają nam na podejmowanie wyzwań związanych z całym procesem projektowania, nadzorami oraz prowadzeniem procesów przy użyciu techniki komputerowego wspomagania projektowania używając wiodące oprogramowanie dostępne na rynku. Dysponujemy najnowszym oprogramowaniem Revit, MEP, Norma Pro, AutoCAD

    Ams Projekt © 2011 by redmer